carol_dava1163

Caroline Design Design من عند Kebonpedes, Tanah Sereal, Bogor City, West Java, إندونيسيا من عند Kebonpedes, Tanah Sereal, Bogor City, West Java, إندونيسيا

قارئ Caroline Design Design من عند Kebonpedes, Tanah Sereal, Bogor City, West Java, إندونيسيا

Caroline Design Design من عند Kebonpedes, Tanah Sereal, Bogor City, West Java, إندونيسيا

carol_dava1163

دست‌مایه رمان نیمه غایب زندگی پنج تن از نسل جوان وجوانی پشت سر گذاشته‌ی امروز، در دانشگاه و میانه کشاکش ‌های سال‌های دهه‌ی شصت است. به خاطر قرار گرفتن در این موقعیت تاریخی است که عشق برای آنان نه فقط مواجهه با تنگناهای بیرونی، که رو در رو شدن با درون و گذشته خود نیز هست. آن‌ها چه در خانواده‌ای سنتی در تهران بزرگ شده باشند یا در باغ‌ها و شالیزارهای شمال، در خیابان‌های نیویورک غریبه‌گی را تجربه کرده باشند، یا معلق میان دوست‌داشتن‌ها در سفر مدام بوده باشند، و یا حتی اگر کودکی‌هایشان را خود مادری کرده باشند، همگی سرگشته‌ی جستجوی نیمه‌ی غایب خویشند.

carol_dava1163

Wow didn't see that coming. Now I have no idea where the plots gonna go in the next book.